Pil

Stiftelsen Strandgården
 Rehabilitering
 Skyddat Boende

Pil

Tillbaka till förstasidan
När missbruket tar över
Nära samhörighet
Samarbeten

Trapporna tillbaka till livet
Fria Sällskapet Länkarna
Så kommer du hit
Kontakta oss

 

Pil När Missbruket tar över.

När missbruket tar över Ett svårt missbruk raserar livet både för den drabbade och hans eller hennes omgivning.

Läs mer om:
När missbruket tar över

Pil Fria Sällskapet Länkarna

Strandgården har ett nära samarbete med Fria Sällskapet Länkarna i Luleå.

Läs mer om:
Fria Sällskapet Länkarna

Pil Nära samhörighet och familjekänsla

Vistelsen på Strandgården bygger på frivillighet och initieras i nära samarbete med ansvarig socialsekreterare eller med arbetsgivaren. Man skriver kontrakt om drogfrihet och de rutinmässiga droganalyser som genomförs under vistelsen ger stöd i nykterheten.

Läs mer om:
Nära samhörighet och familjekänsla

 

Standgården Logga

Strandgården är en stiftelse

Stiftelsekapitalet är donerat av Fria Sällskapet Länkarna och består av den fastighet i Gäddvik, Luleå, i vilken verksamheten bedrivs. Alla beslut fattas på plats och de boende är delaktiga. Delaktighet under ansvar, gemenskap och positivt grupptryck är en grund i vistelsen.

Bland personalen finner vi flera nyktra missbrukare. Dessa har mångårig erfarenhet samt extern handledning och kontinuerlig kompetensutveckling.

På Strandgården arbetar vi som ett kollektiv där var och en ger och får efter förmåga och behov. Vi kombinerar krav med tillit och kamratstöd för att hjälpa människor att komma tillbaka till samhället."

 

Pil Så kommer du till Strandgården

En vistelse på Strandgården börjar oftast med att individen eller hans/hennes anhöriga tar kontakt med ansvarig socialsekreterare eller med arbetsgivare.

Läs mer om:
Så kommer du till Strandgården

Pil Samarbete för utveckling och förnyelse

Rådet
"Rådet" är en grupp sakkunniga människor.

City Öppenvård Luleå

Läs mer om:
Samarbete för utveckling och förnyelse


Ladda hem och läs  om Strandgården.
För att kunna läsa behövs Adobes program Acrobat Reader.